Firmamızın amacı,

İlk olarak bölge çiftçisinin kaliteli tohum ihtiyacını karşılamaktı. ileri teknoloji ile geliştirilen kalite değeri yüksek tohum çeşitlerini üreticilerimizin kullanımına sunarak; üreticilerimizin pazarlama sorununu çözmek, sanayicimizi kaliteli ürünlere kavuşturacak ham madde teminini kolaylaştırmak hedefini güdüyoruz. Bu hedef doğrultusunda; ülkemizin çiftçilerine çok kazanacağı tohum çeşitlerini ve kaliteli sunuyoruz.