Ürün Özellikleri:

Kategori:
Yem Bitkileri

Soğuğa ve kurağa dayanıklı bir fiğ türüdür. Orta Anadolu koşullarında, kışa en iyi dayanan baklagil yem bitkilerinden birisidir. Yarı yatık olması nedeniyle yalnız yetiştirilebileceği gibi, arpa ve yulafla karışım halinde de ekilebilir. Özellikle kıraç bölgelerimizde üzerinde önemle durulması gereken fiğ türlerinden birisidir. Macar fiğ kıyı bölgelerimizde adi fiğe göre yaklaşık iki hafta daha geç gelişmektedir. Bu nedenle bu bölgelerde Macar fiğ yerine adi fiğ tercih edilmelidir.
Macar fiğ diğer fiğ türlerine benzer şekilde ekimi yapılabilir. Kıraç koşullarda sıra arası, ot üretimi için 15-20 cm, tohum için ise 30-40 bırakılmalıdır. Ekim oranı 7-10 kg arasında değişir. Tahıllarla beraber ekimi yapılıyorsa 5-6 kg Macar fiğ ile 4-5 kg arpa veya yulaf karıştırılmalıdır. Ot için en uygun biçim zamanı alt meyvelerin şekillenmeye başlama devresidir. Kıraçta ot verimi 150-200 kg/da arasında değişir.
Vicia_pannonica_____________12_05_2003_2